medin.dk

Maria Egeberg Wellejus Olsen

Sygeplejerske og hjertestopsinstruktør

Maria blev færdiguddannet som sygeplejerske i 2013. Siden har hun arbejdet som sygeplejerske på en hjerteafdeling. Herudover har Maria efteruddannet sig med kurser indenfor behandling af akutte patienter. Maria kan godt lide at formidle sin viden på en letforståelig måde, hvilket hun bl.a. har praktiseret som underviser på diverse hjertestopskurser.