Alle vores speciallægeundersøgelser foretages af en speciallæge i relevant speciale. Nedenfor kan du se de ydelser, som vi tilbyder aktuelt. Hvis du har andre ønsker, sammensætter vi gerne et undersøgelsesprogram efter dine ønsker.
+45 31167070

Konsultationstider:

Efter aftale

info@medin.dk

Telefontider:

Mandag - fredag: kl. 09:00-13:00

Din

Sundhedspartner

Privathospital i Middelfart

Hos os vægter vi fagligheden højt. Derfor vil du altid møde kompetente medarbejdere, som ud over det faglige også sætter en ære i kommunikationen med vores klienter. Vi bestræber os på at kommunikere på et sprog, som vores patienter og klienter forstår.

Priser

Hjerteundersøgelse


EKG samt ultralydskanning af hjertet

EKG og ultralyd af hjertet samt en konsultation med en hjertemedicinsk speciallæge.

4.295,-

EKG

EKG med vurdering ved speciallæge i hjertemedicin (der er her tale om tolkning af EKG og ikke en konsultation)

695,-

EKG samt Konsultation

EKG med lægelig vurdering samt konsultation med en hjertemedicinsk speciallæge.

2.495,-

Journalgennemgang for hjertepatienten

30 min med vores kardiologiske speciallæge, hvor I gennemgår din sygehistorie. Herudover gennemgang af de undersøgelser, som du tidligere har fået foretaget.

2.495,-

Arbejds EKG

Arbejds-EKG er en undersøgelse, som viser, hvordan dit kredsløb reagerer på en belastning. Ved normal arbejds-EKG kan man med stor sandsynlighed udelukke betydende iltmangeltilstand (på grund af forkalkninger) i hjertet.

1.995,-

Holter

Båndoptagelse af hjerterytmen i 2 dage

2.500,-

Event

Båndoptagelse af hjerterytmen i 7 dage

3.200,-

Hjertemedicinske speciallægeerklæringer og helbredsattester

Hjertemedicinske speciallægeerklæringer og helbredsattester til brug for forsikringsselskaber, jobcentre eller ved andre behov.

5.995,-


Lungeundersøgelse


Lungefunktionsundersøgelse med konsultation

Lungefunktionsundersøgelse med forklaring af fundene og plan for videre udredning eller behandling.

2.000,-

Diffusionsmåling + konsultation

Måling af evnen til ilttransport fra luften til blodet samt lægeundersøgelse og videre plan for udredning og plan.

4.500,-

Bodybox + konsultation

Avanceret lungeundersøgelse samt konsultation med en lungelæge. Behandling og eventuelt videre udredningsplan.

5.500,-

Astmaudredning

1-2 konsultationer. Lungefunktionsundersøgelse og supplerende undersøgelser.

Ved behov for metakolintest tillægges en takst på 3.000 (udføres kun efter forudgående aftale).

6.500,-

Lungemedicinske speciallægeerklæringer og helbredsattester

Lungemedicinske speciallægeerklæringer og helbredsattester til brug for forsikringsselskaber, jobcentre eller ved andre behov.

5.995,-


Hjertescreening af atleter Priserne er inkl.moms


Basis

Her foretages testene ved en sundhedsperson. Testen gennemgås efterfølgende af en hjertespecialist og rapporten tilsendes atleten.
inderholder: EKG, Blodtryk, Krops densitet, Højde, vægt.
Varighed 15 min
Ved 10 tests eller flere kan dette udføres hos jer.

395,-

Basis+

Indeholder: EKG, Arbejdstest (Arb. EKG), Blodtryk, Højde, vægt
Varighed 45 min
Ved 5 tests eller flere kan dette udføres hos jer.

1.595,-

Udvidet

Indeholer: EKG, Blodtryk, Højde, vægt, Krops densitet, Ultralydsskanning af hjerte, Vurdering ved hjertespecialist, Klinisk undersøgelse ved sundhedspersonale
Varighed 45min
Ved 5 tests eller flere kan dette udføres hos jer

2.995,-

Tillæg

Ultralydskanning af hjertet 2.500,-
Båndoptagelse af hjerterytmen(Holter) 2.000,-
Blodprøver 1.200,-
Laktattest 300,-


SportsfysiologiPriserne er inkl.moms


VO2maxtest

VO2max test på cykel. Forklaring og uddybelse af data.

Varighed 40min

+800 for nr 2 test

1.195,-

VO2SUBmax

Cykel trappetest Forklaring og uddybelse af data

Varighed 40min

+800 for nr 2 test

1.295,-

Individuel

Vi skræddersyer gerne løsningen til dig eller din klubs behov. Rabatløsninger ved flere end 5 undersøgelser. Opnå specialaftaler ved gentagende aftaler.


Tilkøb

Kropsdensitet, fedt, muskel- og knoglesammensætning 145,-

Måling af basaltstofskifte 295,-


Helbredsundersøgelse | PrivatPriserne er inkl.moms


Basis

Indeholder: Blodtryk, Vægt, BMI, Lungefunktion, EKG, Kropsanalyse, Blodsukker, Kolesteroltal, Urinundersøgelse
Varighed 40min.

2.995,-

Udvidet

Indeholder: Basis pakke + arbejdstest med estimeret kondital
Varighed 65min.

3.695,-

Udvidet +

Indeholder: Udvidet pakke + udvidet blodprøvepakke
Varighed 80min.

5.295,-


Helbredsundersøgelse | ErhvervPriserne er ex.moms


Basis

Indeholder: Blodtryk, Vægt, BMI, Lungefunktion, EKG, Kropsanalyse, Blodsukker, Kolesteroltal, Urinundersøgelse
Varighed 40min.
ved > 10stk: 2.195,-
ved > 50stk: 1.995,-

2.495,-

Udvidet

Indeholder: Basis pakke + arbejdstest med estimeret kondital
Varighed 65min.
ved > 10stk: 2.595,-
ved > 50stk: 2.395,-

2.995,-

Udvidet +

Indeholder: Udvidet pakke + udvidet blodprøvepakke
Varighed 80min.
ved > 10stk: 3.695,-
ved > 50stk: 3.495,-

4.295,-

Natarbejde

Spørgeskema, måling af højde, vægt, blodtryk og puls. Kropsskomposition. Fingerprik blodprøve, blodsukker, kolesterol. Samtale med sundhedsperson
Varighed 40min.
ved > 10stk: 1.295,-
ved > 50stk: 1.095,-

1.695,-